CYKELFÖRSÄKRINGi samarbete med
Logo NN

Snabbt, transparent och 100 % digitalt

Cyklist, skydda din cykel från stöld och materiella skador och få 2.050 kr extra för att fullfölja din resa i händelse av problem.

Mer information
kr
Få min offert
Om din cykel är utrustad med en GPS-spårare kan vi be dig om en skärmdump av din ansökan i händelse av stöld som bevisar att din cykel var väl utrustad med GPS-spåraren under stölden. Mer information här.

Din offert för

PROMO - ...%

STÖLD

... kr/år

... kr/månad
Betalas årligen
Stöld av din cykel
... kr återbetalas under 3 år
Vandalism eller olycka
Full ersättning för reparationer över 350 kr
Total förlust
0 kr återbetalas under 3 år
Sista milen i nödsituationer
Vi betalar för din taxi/tåg efter en stöld eller olycka för att slutföra din resa (upp till 0.00 kr)
Ersättningscykel i kontanter
Hyr en ersättningscykel efter en stöld eller olycka (upp till 0.00 kr)
Ansvar gentemot tredje part
Vi ersätter inte skador som en speed pedelec orsakar på tredje parts fordon eller egendom
PROMO - ...%

omnium

... kr/år

... kr/månad
Betalas årligen
Stöld av din cykel
... kr återbetalas under 3 år
Vandalism eller olycka
Full ersättning för reparationer över 350 kr
Total förlust
... kr återbetalas under 3 år
Sista milen i nödsituationer
Vi betalar för din taxi/tåg efter en stöld eller olycka för att slutföra din resa (upp till 0.00 kr)
Ersättningscykel i kontanter
Hyr en ersättningscykel efter en stöld eller olycka (upp till 0.00 kr)
Ansvar gentemot tredje part
Vi ersätter inte skador som en speed pedelec orsakar på tredje parts fordon eller egendom
PROMO - ...%

premium

... kr/år

... kr/månad
Betalas årligen
Stöld av din cykel
... kr återbetalas under 3 år
Vandalism eller olycka
Full ersättning för reparationer över 350 kr
Total förlust
... kr återbetalas under 3 år
Sista milen i nödsituationer
Vi betalar för din taxi/tåg efter en stöld eller olycka för att slutföra din resa (upp till 2.050 kr)
Ersättningscykel i kontanter
Hyr en ersättningscykel efter en stöld eller olycka (upp till 2.050 kr)
Ansvar gentemot tredje part
Vi ersätter inte skador som en speed pedelec orsakar på tredje parts fordon eller egendom
Det är obligatoriskt att läsa informationsdokumentet om försäkringen innan du köper avtalet.

Täckningen

Klicka på en av försäkringarna för att få mer information.

Ditt stöldförsäkringsskydd för din cykel omfattar:

 • Täckning i hela Europa
 • Täckning under dag och natt, inomhus och utomhus
 • Skydd vid stöld, försök till stöld eller stöld efter misshandel.
 • Återbetalning av inköpspriset för den stulna cykeln under 3 år.
 • Återbetalning av dina fasta tillbehör, inklusive lås (mer information)
Få min offert

Undantag

 • Cykeln måste låsas med ett godkänt lås, antingen ABUS (säkerhet 10 eller högre), ART (kategori 2 eller högre), FUB (2 hjul eller högre), eller Sold Secure Silver (eller Guld) och måste ha varit fäst vid en fast punkt
 • Hjul och däck täcks inte om de stjäls separat från cykeln
Se den fullständiga listan över undantag i våra allmänna villkor.

Ditt skydd mot materiella skador omfattar:

 • Materiella skador som orsakats av en olycka, vandalism, djur eller naturkatastrofer som översvämning eller brand.
 • Återbetalning av reparationskostnaden eller utbyte av din cykel
 • Återbetalning av dina fasta tillbehör, inklusive lås (mer information)
Få min offert

Undantag

 • Rent estetiska skador (t.ex. repor eller bucklor).
 • Skada som uppstått under deltagande i en tävling i hastighet, jämnhet eller smidighet.
 • I händelse av krav måste du förse oss med originalfakturan.
 • Överskott på 350 kr
Se den fullständiga listan över undantag i våra allmänna villkor.

Utgifter för nödsituationer

Du råkar ut för en olycka och är fastlåst mitt ute i ingenstans?
Vi vet att det kan vara irriterande. Därför täcker vi upp till 2.050 kr för att betala för en taxi eller ett tåg för att slutföra din resa.

  Kontanter för cykeluthyrning

  Du kan få en ersättningscykel för tiden mellan stoppet och när reparationen av cykeln är avslutad på en verkstad, om reparationen av cykeln tar mer än 24 timmar och i högst 7 dagar.
   Få min offert

   Undantag

   • Kostnader för resor och cykeluthyrning som inte är relaterade till cykelns immobilisering.
   • Täckningen är begränsad till 3 anspråk per år.
   Se den fullständiga listan över undantag i våra allmänna villkor.

   Protégez votre vélo :

   Emergency Warranty

   Assistance 24h/24 & 7j/7

   La batterie de votre vélo électrique s'est vidée plus vite que prévu ou vous avez crevé votre pneu sur la route ? Nous n'allons pas vous laisser pousser votre vélo jusque chez vous !

   En cas de panne sur la route (accident, crevaison, batterie, vol, ...), nous vous envoyons un remorqueur qui vous ramènera avec votre vélo jusque chez vous ou chez un réparateur.

   Theft warranty

   Garantie vol

   Vous allez boire un verre et même en ayant bien attaché votre vélo, celui-ci se fait voler ? Nous vous le remboursons intégralement (pas de vétusté/dépréciation) après déduction de la franchise.

   Nous payons aussi votre taxi pour rentrer chez vous (jusqu'à 500 €).

   Material Damages Warranty

   Garantie dommages matériels

   Nous prenons à nos frais et totalement les réparations pour dommages matériels sur votre vélo résultant d'un accident, de vandalisme, d'inondations, d'un incendie (eg. batterie) ou d'autres éléments extérieurs si ceux-ci dépassent le montant de la franchise.

   Nous savons que vous n'allez nulle part sans votre vélo, c'est pourquoi nous vous remboursons, les frais de location d’un vélo de remplacement, à concurrence de maximum 15 EUR ttc par jour et durant maximum 3 jours consécutifs.

   Exclusions

   • Les dommages résultant de la participation à une compétition sportive ne sont pas couverts.
   • Voir la liste complète des exclusions dans nos conditions générales.
   Une assurance vélo et assistance soumises au droit français et développées, par Qover SA (société belge soumise au droit belge) en partenariat avec NN Non-Life Insurance (société hollandaise soumise au droit néerlandais) et Europ Assistance SA (société française soumise au droit français).
   Une Plainte ? Cliquez-ici

   Trustpilot Human score    Trustpilot Stars    Trustpilot Logo

   Snabbt, intuitivt och 100 % digitalt

   Inget pappersarbete

   Allt görs online och det tar mindre än tre minuter att teckna en försäkring.

   Om du vill kan du vara försäkrad från och med nästa dag. 

   Snabba och intuitiva ansökningsformulär

   Du har redan mycket att ta itu med när något händer med din motorcykel, så vi gör vårt bästa för att göra skadeprocessen så enkel som möjligt.

   Vill du inte förlänga ditt kontrakt? Skicka oss ett e-postmeddelande

   Vi är övertygade om att du kommer att vara mer än nöjd med vår täckning, men om du av någon anledning inte vill förlänga ditt avtal är det bara att skicka ett mejl till oss. Du behöver inte skicka oss ett rekommenderat brev eller ringa ett premiumtelefonnummer.

   I ett nötskal

   Vi betalar:

   • Vid stöld, försök till stöld och misshandel
   • För skador som orsakats av vandalism
   • För oavsiktlig skada
   • Vi återbetalar utan att ta hänsyn till cykelns värdeminskning (under de tre första åren)
   • För stöld och skador på dina fasta tillbehör (upp till 1000 kr)
   • För din taxi/tåg efter en stöld eller en olycka för att fullfölja din resa (upp till 2 050 kr)
   • För en ersättningscykel (upp till 2 050 kr)

   Vi betalar inte:

   • Om din cykel inte var säkrad med ramen till en fast punkt med ett godkänt lås.
   • Om skadan orsakades av försäkringstagaren
   • Överskottet på 350 kr i händelse av materiell skada
   • Hjul och däck batterier täcks inte om de stjäls separat från cykeln
   • Rent estetiska skador (t.ex. repor eller bucklor)
   • Skada som uppstått under deltagande i en tävling i hastighet, regelbundenhet eller smidighet

   Några frågor? Vi finns här för dig.

   See details
   Var gäller mitt skydd?

   Försäkringen gäller i länderna i Europeiska unionen, Storbritannien, Furstendömena Andorra och Monaco, Vatikanstaten, Island, Kroatien, Liechtenstein, Norge, San Marino och Schweiz.

   See details
   Vilken typ av cyklar omfattas i Sverige?

   Ett två- eller trehjuligt fordon som endast kan förflyttas genom muskelkraft (med eller utan mekanisk hjälpmotor) och som kan förbli så, förutsatt att hjälpmotorns hastighet inte överstiger 25 km/h, om tillämpligt. Vi anser inte att effektiviteten (autonom styrning upp till 10 km/h) är sådan att den ändrar cykelns allmänna karaktär.

   En begagnad eller ny cykel som är mindre än 5 år gammal när försäkringen tecknas.

   Vi täcker cykel från 2 525 kr till 100 000 kr.

   See details
   Vad är stöldförsäkring?

   Om din cykel blir stulen kommer vi att ersätta dig efter avdrag för eventuell självrisk och värdeminskning. Vi kommer även att ersätta dig för skada om den är resultatet av ett stöldförsök. Ingen värdeminskning tillämpas vid ersättningsberäkningen under cykelns första 36 månader (3 år). Från och med den 37:e månaden tillämpas en värdeminskning. Minsta ersättningsbelopp är satt till 50 % av försäkringsvärdet enligt tabellen över förmåner i villkoren och försäkringsbrevet.

   See details
   Vad är materiell skadeförsäkring?

   Din cykel är skyddad mot skador till följd av olyckor, skadegörelse, översvämningar, brand och andra yttre faktorer. Vi kommer att ersätta dig för kostnaden för reparationer efter avdrag för eventuell självrisk och värdeminskning.

   Ingen värdeminskning tillämpas vid ersättningsberäkningen under cykelns första 36 månader (3 år). Från och med den 37:e månaden tillämpas en värdeminskning. Minsta ersättningsbelopp är satt till 50 % av försäkringsvärdet enligt tabellen över förmåner i villkoren och försäkringsbrevet.

   See details
   Vad är akuta kostnader?

   Försäkringen gäller när den försäkrade är immobiliserad och inte kan genomföra sin resa med den försäkrade cykeln på grund av:

   • Olycka
   • Stöld
   • Skadegörelse
   • Kroppsskada till följd av användning av cykeln

   Vi ersätter uppkomna kostnader som den försäkrade fick bekosta för att ordna assistans under immobiliseringen, i form av bogsering, byte av cykeln, cykeluthyrning (max. 7 dagar), transport till den försäkrades bostad eller av denne anvisad bostad, transport av bagage, reparation på plats av punkterat däck eller förlust av nyckel. 

   Vi betalar för denna försäkring baserat på stödjande handlingar och upp till max 2 050 kr per skadeanmälan.

   Denna försäkring är begränsad till 3 skadeanmälningar per försäkringsår.

   See details
   Vilka är mina skyldigheter?

   Vid stöld ska du anmäla det till polisen eller rättsliga myndigheter inom 24 timmar.

   Du måste lämna in en kopia av polisanmälan till oss vid förlusttillfället.

   Du måste anmäla skadan så snart som möjligt efter händelsen och inom sju dagar efter att du fick kännedom om den.

   Du måste ha kvar originalkvittot för din cykel.

   Du måste låsa din cykel på två sätt:

   • Med ramlåset och/eller via applikationen på cykeln (om tillämpligt).
   • Du måste fästa din cykel i ramen vid en fast punkt (t.ex. cykelställ, stolpe) genom att använda ett överenskommet lås, det vill säga antingen AXA Hiplok, Kryptonite, Linka (med kedja), Master Lock, texlock eller Trelock om det är ett VdS-godkänt lås av klass A+ eller B+, eller, ABUS BORDO (Security 10 eller högre), ART (kategori 2 eller högre), FUB (kategori 2 hjul eller högre), eller Sold Secure Silver (eller Gold), eller Onguard-lås och SRA-lås.
   Fler vanliga frågor

   Råd från experterna på cykelförsäkringar

   Har du en specifik fråga? 

   Vi hjälper gärna till med alla detaljer om din cykelförsäkring och dess fördelar. Vårt team är tillgängligt för att besvara alla dina frågor från måndag till fredag, från 9.00 till 16.00.

   Démarrer ma simulation

   Rättsligt meddelande