Hoe bepalen en betalen wij onze vergoeding?

Valable pour :
Les Pays-Bas
Geldig voor :
Nederland
Valid in:
The Netherlands

De vergoeding die u ontvangt is gelijk aan de werkelijke schade, na aftrek van het eigen risico, maar zal nooit hoger zijn dan de waarde van de verzekerde fiets.

1. In geval van materiële schade

Als de schade aan de verzekerde fiets herstelbaar en verantwoord is, vergoeden wij u de volledige kosten van de reparatie na aftrek van het eigen risico (€ 35). Het bedrag zal worden overgemaakt op uw bankrekening.

2. In geval van totaal verlies of diefstal van de verzekerde fiets en toebehoren

Als de schade aan de fiets niet kan worden hersteld of als de verzekerde fiets in zijn geheel wordt gestolen en niet binnen 14 dagen na aangifte van de diefstal bij de politie wordt teruggevonden, bieden wij twee mogelijkheden:

  • Vergoeding in de vorm van een waardebon die geldig is voor gebruik in de online shop van de dealer
  • Een bedrag gelijk aan de verzekerde waarde van de fiets en accessoires. Er wordt geen afschrijving toegepast op de verzekerde limiet bij de berekening van de schadevergoeding gedurende de eerste 36 maanden (3 jaar). In het 4e jaar is de compensatie 75%, in het 5e jaar 50%.

Door een vergoeding te aanvaarden in geval van totaal verlies van de fiets, gaat u ermee akkoord de eigendom van de gestolen fiets aan de verzekeraar over te dragen. Als de fiets wordt gevonden, blijft hij eigendom van de verzekeraar.

Een verzekerde fiets waarvan de reparatiekosten hoger zijn dan de aankoopwaarde, wordt beschouwd als totaal verlies en vergoeden wij zoals hierboven uitgelegd.

Vergeet niet dat het contract wordt beëindigd na 4 stilzwijgende verlengingen, d.w.z. op het einde van het 5de jaar. Op die manier bent u niet te lang verzekerd en is de verzekering altijd aangepast aan uw behoeften.

RetourBackTerug
Obtenez une assurance vélo Qover en quelques secondes
Obtenir mon prix
Get Qover bike insurance in seconds
Get my quote
Sluit een Qover fietsverzekering af in enkele seconden
Bereken mijn premie
Hazte con el seguro de bicicleta de Qover-me en segundos
Obtener mi presupuesto
Faça um seguro Qover-me de bicicleta em poucos segundos
Obter o meu orçamento
Stipula un'assicurazione per biciclette Qover in pochi secondi
Calcolare il mio premio
Schließen Sie die Qover-me Fahrradversicherung in Sekundenschnelle ab
Versicherung berechnen